Dagens Næringsliv sin 3-dagers konferanse «Havets Hus» denne uka belyste fra ulike vinkler vekstmulighetene knyttet til havet, og samtidig kampen som står om å dominere næringene til havs.

På den 44. årskonferansen til Interferry i London, representerte Kjell Ove Hatlem #Norled og talte til 420 utsendinger.

Kjell Ove Hatlem representerte Norled da de ble invitert til India for å fortelle om det grønne skiftet i ferjesektoren i Norge.