På den 44. årskonferansen til Interferry i London, representerte Kjell Ove Hatlem #Norled og talte til 420 utsendinger fra ferje- og hurtigbåtrederi i hele verden, om at flytende hydrogen (LH2) kan bli neste skritt mot å gjøre ferjer og hurtigbåter utslippsfrie, samt åpne en «grønn vei» for andre fartøytyper.

Les mer