Styreleder Kjell Ove HatlemCaptura AS er et uavhengig konsulent- og rådgivningsfirma med over 30 års internasjonal erfaring fra ferjeindustrien, olje & gass, akvakultur/distribusjon av ferskfisk, mekanisk industri og frivillige organisasjoner. Erfaring og kompetanse på forretningsutvikling, strategi, styrearbeid, omstrukturering, M&A, økonomistyring og rapportering, både fra børsnoterte konsern, større og mindre privateide virksomheter og Private Equity.

Han har styreerfaring fra mange land både i Europa, Amerika og Asia. De siste årene har han også jobbet for bedrifter med stor fokus på «Det grønne skiftet» og med prosesser knyttet til mulighetene i «Blue economy». Arbeidsspråk har vært engelsk, norsk eller spansk.

Mer om bakgrunn og erfaring: Kjell Ove Hatlem på LinkedIn