Jeg tar lengre eller kortere oppdrag eller ansettelse som styremedlem/-leder, konsulent, strategisk rådgiver, "Management for hire" eller prosjektleder i Norge og/eller utenlands.

 

Se "Om oss" for bakgrunn og erfaring. Kontakt oss for referanser.